Waar ligt dat?

Waar ligt Lenin begraven?

Vladimir I. Lenin (22 april 1870 – 21 januari 1924)

Vladimir Iljitsj Lenin, geboren op 22 april 1870 in Simbirsk was een Russisch revolutionair, eerste leider (premier) van de Sovjet-Unie en naamgever van het leninisme.

Lenin was een fervent sporter en hield van schaken, maar zijn vader drong aan op een studerend leven. Lenin bleek over intellectuele gaven te bezitten en excelleerde op het gymnasium.

Lenin werd, net als zijn oudere broer Aleksandr Oeljanov, al op jonge leeftijd beïnvloed door het socialisme. In 1893 sloot hij zich aan bij een Petersburgse groep marxistische sociaaldemocraten, later bij de Bond voor de Bevrijding van de Arbeid.

Lenin wordt gezien als de grondlegger van het communistisch partijwezen in Rusland. Volgens de marxistische doctrine - die hij op dit punt nauwgezet volgde - zou de staat op den duur afsterven. Lenin geloofde hier tot zijn dood vurig in. De wereldrevolutie leek dichterbij dan ooit. In zijn optiek zouden de mensen als broeders en zusters (kameraden) vreedzaam samenleven in de proletarische wereld, daarin was een regering niet meer nodig. Tot die tijd (tot de fase van het werkelijke communisme was bereikt), was de staat echter noodzakelijk en moest zij krachtig zijn.

In mei 1922 werd Lenin getroffen door een beroerte, waarvan hij echter herstelde. Bij een latere beroerte werd Lenin van zijn spraakvermogen beroofd. Uiteindelijk overleed hij op 21 januari 1924 in Gorki, een dorpje op 10 km ten zuiden van Moskou.

 

 

Waar ligt Lenin?

 

Kijk voor de ligging van de begraafplaats van Lenin op de overzichtskaart Groten der Aarde.

 

Hoewel zijn weduwe Kroepskaja het er niet mee eens was, werd zijn gebalsemde lichaam permanent tentoongesteld in een mausoleum op het Rode Plein in Moskou, waar hij nog steeds ligt. Iedere twee weken wordt zijn lijk speciaal behandeld en regelmatig moet het goed worden opgeknapt.