Waar ligt dat?

Pinksteren 2016

Pinksteren

Wanneer Pinksteren?

Pinksteren is een kerkelijk feest. Met Pinksteren herdenken we de neerdaling van de Heilige Geest en het ontstaan van de Christelijke kerk.

 

 

 

Pinksteren wordt 10 dagen na Hemelvaart gevierd en 50 dagen na Pasen. Pinksteren wordt in 2016 gevierd op 15 en 16 mei. Eerste pinksterdag is zondag 15 mei en tweede pinksterdag is op maandag 16 mei. Pinksteren valt altijd op een zondag en een maandag.

 

 

Betekenis Pinksteren

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hen nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hun de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.

Pinksteren in het Engels

In het Engels wordt Pinksteren "Pentecost" genoemd.

Niet kerkelijke pinksterfeesten

Aan de dagen rond Pinksteren hebben zich in de loop der tijd allerlei feesten en gebruiken gehecht, die losstaan van de kerkelijke pinksterviering en die buiten worden gevierd, zoals schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden en voorjaarsfeesten. Veel gebruiken zijn verdwenen, andere zijn onder voortdurende verandering blijven bestaan, of zijn weer in ere hersteld en hebben nieuwe vormen gekregen. Daarnaast zijn er ook steeds nieuwe evenementen bij gekomen.

Is Pinksteren een vrije dag?

De zondag en maandag (Pinkstermaandag of tweede pinksterdag) van Pinksteren is een vrije dag in vele Europese landen en een aantal Afrikaanse landen, waaronder België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië en grote delen van Zwitserland. Uiteraard hangt uw vrije dag ook af van uw werkgever c.q. CAO.

Pinkpop

Sinds 1970 vond jarenlang in het Pinksterweekend in Zuid-Limburg Pinkpop plaats (dat ten tijde van de eerste editie, in Geleen, nog "Pop met Pinksteren" heette). Sinds 1988 wordt Pinkpop in Landgraaf gehouden. De naam is een samentrekking van de woorden "Pinksteren" en "pop(festival)". Vanwege de vroege datum van Pinksteren in 2008, en de slechte ervaring daarmee in 2005, vond het festival in dat jaar plaats in het weekend van 30 en 31 mei en 1 juni.